Familie-archief Ten Koppel (anno 1982)

U kunt ons mailen/You can mail us:
familietenkoppel@hotmail.com
.

Alle familie gegevens staan op/all family data can be found on

                   Genealogie online

                                                           (click here for english version)

Archiefmaterialen en communicatie op/archive materials and communication

                  Familie archivaris

 
Om toegang tot ALLE gegevens te krijgen kan een wachtwoord worden aangevraagd via familietenkoppel@hotmail.com om lid te worden / To access ALL data, a password can be requested via familietenkoppel@hotmail.com to become a member.
.
De stamboom van de familie is ook te vinden op/You can also find your family tree on:
tenkoppel.tribalpages.com
Facebook pagina (alleen leden)/Facebook page (members only):
Voorwoord Familie-archief

Waarom deze uitgebreide geschiedenis en waar komt het vandaan?

Ons bestaan komt voort uit diverse historische gebeurtenissen, vaak vastgelegd in (staats-) documenten. En belevenissen. Onze voorouders hebben ook een leven gehad met een geschiedenis. Leuke en minder leuke belevenissen en zelfs dramatische zaken. U vindt veel van deze belevenissen hier terug. Lang niet alle, want veel is natuurlijk niet vastgelegd en privacy is ook een ding.

Iemand die is geïnteresseerd waar hij vandaan komt, en waarom de dingen zijn zoals ze zijn, kan de historische achtergrond soms als oorzaak vinden. En iemand die meer wil weten over zijn of haar afkomst, kan de huidige kennis als basis beschouwen.

Ik zou het wel prettig vinden als nieuw gevonden historische feiten en belevingen op een of andere manier, voor de familie toegankelijk, vastgelegd zou worden. Het liefste via de archief beheerder. Die heeft tot taak om als centraal punt te fungeren en alles voor het nageslacht vast te leggen. Wel benadruk ik dan om duidelijk een bronvermelding aan te geven, zodat een en ander terug te vinden is. Geef vooral aan wat feiten zijn (waar heb je die vandaan) en wat veronderstellingen zijn. En als er duidelijke veronderstellingen zijn, motiveer deze dan.

Heb je nieuwtjes, geruchten, feiten, vermoedens? Neem even contact op met de beheerder van het Familie-archief. Iedereen is altijd van harte welkom, ook al is niet ieder verhaal even duidelijk. Wie weet, vindt de beheerder wel aanknopingspunten waardoor een vaag verhaal duidelijker wordt.

Veel plezier met deze familie belevingen.

Leon Ten Koppel

Beheerder Familie-archief Ten Koppel

.
For foreign family members:
Translation site:http://translate.google.com
or use the free and safe software on:http://www.lingoes.net/en/
(Beware of it that you have to correct some phrases or words, depends of the context)

.
Voor privacy verklaring klik hier.
.
Leon Ten Koppel,
Beheerder administrator Familie-archief Ten Koppel
 
 
We zijn bereikbaar via: https://familietenkoppel.wordpress.com/

Advertenties