De eerste moeders in Europa

‘Heel Europa stamt af van zeven vrouwen’

Alle Europeanen stammen af van slechts zeven vrouwen, de stammoeders van evenzoveel clans. Zij arriveerden tussen 8000 en 45000 jaar geleden op verschillende tijden in Europa. Elk van hen stichtte een familielijn die nu inmiddels in de miljoenen mensen loopt, maar waarvan de leden nu nog altijd de genetische handtekening van hun stammoeder meedragen.

Bron: Dagblad Trouw van 21 april 2000, 0:00

Professor Bryan Sykes van de Britse Oxford universiteit claimt dat hij deze ‘Zeven dochters van Eva’ op het spoor is gekomen. Zij kregen van hem de namen Ursula, Xenia, Tara, Helena, Katrine, Valda en Jasmine. Iedereen van Europese afkomst stamt van een van hen af, zei Sykes tegen de Britse krant The Times.

Sykes onderzocht met zijn team aan het Instituut voor Moleculaire Geneeskunde mitochondrial DNA. Dat is het DNA dat voorkomt in de mitochondriën, die de cel helpen om de energiehuishouding te regelen. Dit mtDNA wordt rechtstreeks en ongewijzigd door een moeder aan haar kind doorgegeven.

Alleen willekeurige mutaties, ongeveer een per 10000 jaar, kunnen een verandering aanbrengen in de genetische opmaak van dit DNA. Daaruit volgt dat al het mitochondrial DNA van alle mensen op aarde gelijk moet zijn, plus de mutaties, aldus Sykes.

Hij onderzocht het genetische materiaal van 6000 Europeanen en vond dat het mitochondrial DNA van de Europese mens kan worden onderverdeeld in zeven clusters. ,,Ik kan het maar niet geloven. Dit betekent dat 99 procent van de Europeanen afstamt van maar zeven vrouwen. Elke keer als een Europeaan ademt, gebruikt hij of zij dezelfde genen om zuurstof om te zetten als een van die zeven vrouwen.”

Sykes vond verder dat deze zeven oermoeders lijken af te stammen van een van de drie clans die vandaag in Afrika bestaan. Dit bevestigt nog eens de huidige theorie dat de moderne mens een Afrikaanse voorvader had.

Bovendien wijzen de cijfers van Sykes en zijn team uit dat de mens duizenden jaren eerder in Europa is aangekomen dan werd gedacht. Volgens de hoogleraar toont zijn onderzoek aan dat in heel Europa ,,mensen een beetje van alles hebben. Dat maakt ook duidelijk dat er geen enkele genetische basis is voor etnische scheiding.”

==========================================================================

‘The whole of Europe is descended from seven women’

All Europeans are descended from just seven women, the ancestors of just as many clans. They arrived in Europe between 8000 and 45000 years ago at different times. Each of them founded a family line that now runs in the millions of people, but whose members still carry the genetic signature of their founding mother.

Source: Trouw newspaper, April 21, 2000, 0:00 AM

Professor Bryan Sykes of the British Oxford University claims that he has tracked these ‘Seven daughters of Eva’. They gave him the names Ursula, Xenia, Tara, Helena, Katrine, Valda and Jasmine. Everyone of European descent comes from one of them, Sykes told the British newspaper The Times.

Sykes examined mitochondrial DNA with his team at the Institute of Molecular Medicine. That is the DNA that occurs in the mitochondria, which help the cell to regulate energy management. This mtDNA is passed on directly and unchanged by a mother to her child.

Only random mutations, approximately one per 10,000 years, can make a change in the genetic make-up of this DNA. It follows that all the mitochondrial DNA of all people on Earth must be the same, plus the mutations, Sykes says.

He researched the genetic material of 6,000 Europeans and found that the mitochondrial DNA of European humans can be subdivided into seven clusters. ,, I can’t believe it. This means that 99 percent of Europeans are descended from just seven women. Every time a European breathes, he or she uses the same genes to convert oxygen as one of those seven women. “

Sykes further found that these seven primal mothers seem to descend from one of the three clans that exist in Africa today. This confirms the current theory that modern man had an African ancestor.

Moreover, the figures from Sykes and his team show that people arrived in Europe thousands of years earlier than they thought. According to the professor, his research shows that throughout Europe ,, people have a little bit of everything. That also makes it clear that there is no genetic basis for ethnic separation. “

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in Familie forum. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.